Seznam servisov

Izberite omrežno skupino:

01

02

04

Če iščete računovodski servis, pa ne veste, kam se obrniti, ste na pravem mestu. Ponujamo vam seznam računovodskih servisov, razvrščenih po omrežnih skupinah, da bo iskanje lažje.

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

01

RAČUNOVODSTVO MIRKO ZBAČNIK s.p.

Topol 10
1385 NOVA VAS

Telefon: 031 498-583

E-naslov: mirko.zbacnik@siol.net

Kontaktna oseba: Mirko Zbačnik

Vodim poslovne knjige za mala podjetja, zasebnike in društva:

 • gotovinska blagajna, potni nalogi,
 • vodenje terjatev do kupcev, izdelava dobavnic, predračunov, računov, IOP, izdelava opominov,
 • evidenca obveznosti do dobaviteljev,
 • vodenje enega ali več TRR, možnost priprave datotek za elektronsko plačevanje,
 • izdelavo davčnih evidenc, obračun DDV,
 • obračun zamudnih obresti,
 • obračun plač in honorarjev, evidenc zaposlenih, poročanje DURS, AJPES, ZPIZ ...,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • vodenje glavne knjige in izdelava letnih in tudi medletnih poslovnih izkazov.

Prevzem in vračilo dokumentacije po dogovoru, lahko tudi na sedežu vaše firme! Lahko se dogovorimo, v kolikor imate, tudi o vodenju maloprodajnih mest ali pa enostavne proizvodnje!RAČUNOVODSTVO, Anita FLORJANČIČ s.p.

Slamnikarska cesta 3B
1230 Domžale

800 m stran od izvoza Domžale na avtocesti smer Lj.-Maribor
V poslovno-stanovanjski soseski KRIZANT

Telefon: 01 7219 – 270
Fax: 01 7219 - 270
Gsm: 031 503 – 999

E-naslov: anita.florjancic@siol.net

Spletna stran: http://www.kont-biro.si/

Usposobljeni smo za vodenje malih podjetij (zavodi, samostojni podjetniki in družbe), to pomeni, da vodimo podjetja, ki imajo:

 • do 50 zaposlenih
 • čisti prihodki od prodaje manjši od 8,8 mio eur
 • aktiva manj kot 4,4 mio eur

V računovodskem, davčnem in poslovnem svetu delujemo že 17 let. V teh letih smo si zagotovo pridobili veliko izkušenj na davčnih in poslovnih področjih. Ker pa izkušenj in znanja nikoli ni dovolj, saj se zakonodaja ves čas spreminja, smo ves čas v stiku z novostmi. Zato se redno izobražujemo, da pravočasno informiramo in pomagamo strankam.

Zavezuje nas Kodeks poklicne etike računovodje:

 • strokovnost in odgovornost
 • zaupnost
 • poštenost
 • resničnost
 • prizadevnost

Naše storitve zajemajo:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Vodenje analitične evidence saldakontov
 • Izpisi odprtih postavk
 • Obračun amortizacije
 • Obračun plač in socialnih prispevkov za zavezanca
 • Obračuni raznih pogodb (npr.podjemnih, najemnih,avtorskih honorarjev,…)
 • Vodenje plačilnega prometa, usklajevanje saldakontov
 • Izdelava zaključnega računa
 • Izdelava medletnih in končnih bilanc
 • Priprava dokumentacije za banke, …
 • Razne druge poslovne storitve (po dogovoru s stranko)
 • Svetovanja in optimiranje poslovanja med letom

Ceno računovodskih storitev določimo takoj na začetku in se med letom ne spreminja.

Spremeni se samo v primeru, da se vaše poslovanje spremeni v tolikšni meri, da se ne more primerjati z vrednostjo računovodskih storitev, ki je bila določena na začetku poslovanja. Torej lahko pride do zmanjšanja ali povečanja vrednosti. Seveda se ob takih spremembah odločamo skupaj. Tako ohranjamo naše odnose zdrave in korektne.

Uporabljamo program VASCO, tako da se uporabnikom tega programa vrednost računovodskih storitev lahko zniža.

Lahko prevzamemo dokumentacijo tudi na Vašem sedežu.

Stranki vedno prisluhnemo, svetujemo in zagotovimo zaupnost podatkov. Redno spremljamo mesečno poslovanje posameznika, zato da na koncu leta ni težav z davčnimi obveznostmi. Ob rednem knjigovodenju se lažje optimira davčno osnovo in posledično je možno zmanšanje davčne obveznosti.Rica d.o.o.
Rica d.o.o.

Cesta v Log 19
1351 Brezovica pri Ljubljani

Telefon: 01/242 70 69
Fax: 01/365 76 27

E-naslov: rica@siol.net

Spletna stran: www.racunovodstvo-rica.si

Število zaposlenih: 2

Direktor: Rianna Zavrl

Vam računovodska dela jemljejo preveč časa?
Ste nezadovoljni z uslugami, ki vam jih nudi Vaš računovodja?

Se želite znebiti zamudnega dela z urejanjem poslovnih papirjev in pisanjem finančnih poročil. RICA je računovodski servis, ki Vam po konkurenčnih cenah nudi:

 • Knjiženje knjigovodskih listin;
 • Obračun stroškov dela;
 • Obračun DDV;
 • Priprava poročil za Davčno upravo RS, Banko Slovenije in za potrebe statistike (z Vašim pooblastilom lahko namesto Vas poročila oddajamo mi)
 • Priprava računovodskih izkazov - bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, računovodsko poročilo, izkaz finančnih tokov, ...
 • Davčni izkazi;

Vse usluge opravljamo STROKOVNO in ODGOVORNO, kar potrjujejo 14 letne izkušnje in opravljen izpit za vodenje računovodskega servisa na GZS.

Vaš računovodski servis: RICA

Vem, d.o.o., Ljubljana

Jamnikarjeva 73
1000 Ljubljana

Telefon: 041 335 751 in 041 462 764

E-naslov: info@vemdoo.si

Spletna stran: www.vemdoo.si

Kontaktna oseba: Urša Centa

Imate na novo ustanovljeno podjetje in se ne znajdete med vsemi papirji, ki jih zahteva vodenje finančno-računovodskega poslovanja podjetja?

Ali imate podjetje že dalj časa in niste zadovoljni s storitvami vašega trenutnega računovodstva?

Ali bi preprosto potrebovali pomoč pri vodenju vaših poslovnih knjig?

Nudimo kvalitetne računovodske storitve in svetovanje za vse oblike družb, samostojne podjetnike in društva: vodenje glavne knjige in saldokontov, obračun DDV, knjiženje v pomožne poslovne knjige, obračun obresti, izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov, blagajna, obračun potnih nalogov, obračun prispevkov, osebnih prejemkov, nadomestil, letna izdelava poročil za DURS, AJPES, ZPIZ…

ZAKAJ SMO MI PRAVI ZA VAS? Ker smo izkušen, strokoven, ažuren in natančen tim z osebnim pristopom ter veseljem do računovodskega dela in s ciljem pomagati stranki.

Dovolite, da vam pomagamo in olajšamo vaše poslovanje. Kontaktirajte nas in preverite kakovost naših storitev.

Z veseljem pričakujemo vaš klic ali elektronsko pošto in se veselimo sodelovanja z vami.KAPRI d.o.o.

Cesta ob Barju 56F
1291 ŠKOFLJICA

Telefon: (01) 366 39 25

Fax: (01) 366 39 27

E-mail: racunovodstvo@kapri.si

kontaktna oseba: Helena Kacijan

Smo računovodski servis s certifikatom GZS o usposobljenosti za računovodska in knjigovodska dela, člani Zbornice računovodskih servisov in z zavarovano odgovornostjo.

Že 20 let vodimo poslovne knjige za samostojne podjetnike, društva, mala podjetja in ustanove. Trenutno za 49 naših strank, veseli pa bi bili tudi vas.

Za vas opravimo naslednje storitve:

 • kontiramo in knjižimo dokumente za temeljne (glavna knjiga) in pomožne poslovne knjige (blagajna, osnovna sredstva in drobni inventar, saldakonti kupcev in dobaviteljev);
 • spremljamo terjatve in obveznosti;
 • obračunavamo osnovna sredstva (amortizacija);
 • analitično evidentiramo stroške in prihodke;
 • obračunavamo plače in prispevke ter izdelamo povzetke za obračun dohodnine;
 • sestavljamo poročila o plačah zaposlenih za potrebe ZPIZ;
 • obračunavamo DDV;
 • sestavljamo letne računovodske izkaze (bilanco stanja, izkaz uspeha, davčno bilanco in razdelitev dobička za potrebe MF DURS in AJPES);
 • sestavljamo poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi za obračun dohodnine;
 • obračunavamo nadomestila plač za refundacijo nege in boleznin nad 30 dni;
 • svetujemo.

Smo cenovno ugodni, vestni, ažurni in prijazni. V kolikor ste prezaposleni, lahko dokumente prevzemamo pri vas, drugače pa ste lepo vabljeni v naše poslovne prostore ob Dolenjski cesti, z urejenim parkiriščem za stranke.
Da bo iz majhnega zrastlo veliko …REPLIKA d.o.o.
Računovodski servis, računovodstvo in davčno svetovanje

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel.: 01 422 88 77

Fax.: 01 256 49 25

GSM: 051 380 459

Elektronska pošta: info@replika.si

Spletna stran: http://www.replika.si/, www.racunovodstvo.eu

Kontaktna oseba: Polona Urh, direktorica

REPLIKA – MISLI NAPREJ

Računovodski servis, računovodstvo in davčno svetovanje - Replika d.o.o. vsem novim strankam prve 3 mesece svojih storitev ne zaračunava in ob tem nudi še dodaten 20-odstotni popust na vse storitve v prvem letu sodelovanja. V tem času boste imeli možnost spoznati našo kvaliteto dela in odzivnost.

TRNOVA JE POT DO ZVEZD

V okviru poslovnega kluba Replika vam nudimo tudi brezplačno pomoč pri ustanavljanju podjetja. Ostalim podjetjem ter samostojnim podjetnikom pa brezplačno uvodno svetovanje za potrebe njihovega poslovanja s ciljem doseganja boljših rezultatov dela.

INDIVIDUALNI PRISTOP

Individualni pristop omogoča hitro odzivnost in večjo kvaliteto dela, s katero preko davčnega in naložbenega svetovanja dosegamo željeno optimizacijo davčnih obveznosti in pričakovane finančne prihranke.
Možnost spremljanja poslovanja preko elektronskega dostopa ali na sedežu vašega/našega podjetja pa je odločitev, ki sloni na izbiri stranke.

OBSTOJEČE STRANKE

Želimo si, da bi naše stranke storitve prepoznale kot naložbo in priložnost za dvig kvalitete lastnega dela in donosa, zato vam zagotavljamo:

 • popust za urejeno in pravočasno dostavljeno dokumentacijo,
 • finančno ugodnost za priporočilo našega podjetja vašim poslovnim partnerjem in
 • sodelovanje pri nepremičninskih projektih v partnerstvu s podjetjem Replika Invest.

EDINA STALNICA JE SPREMEMBA

Ker so rast in razvoj podjetij naše prednostne naloge, so optimizacija davčne obveznosti, preventivni davčni pregledi, urejanje kreditov, investicijsko svetovanje, medletne bilance, itd. zgolj pripomočki pri usmerjanju razvoja in rasti vašega podjetja. Za slednje načrtno skrbimo s stalnim izobraževanjem vodstvenega kadra na Slovenskem inštitutu za revizijo v sklopu programa PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA.

ZNANJE ZA ZAUPANJE

Obiščite nas v urejeni poslovni stavbi Ilirija na Viču v Ljubljani ali na spletni strani www.replika.si in nam dovolite, da se vam osebno predstavimo in vas prepričamo z znanjem in ponudbo.

Replika – ustvarjena za podjetne.

03

04

KNJIGOVODSKI SERVIS Ban Mojca s.p.

KOVORSKA CESTA 31
BISTRICA PRI TRŽIČU
4290 Tržič

GSM: 041 356 107

Spletna stran: http://racunovodstvo.ban.si

 

V računovodstvu Ban pomen računovodstva razumemo tudi kot skupen razvoj družbe. Računovodstvo je posebna celota delov informacijskega podsistema, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo v denarni merski enoti izraženi podatki ter prikazujejo in shranjujejo informacije o preteklih in prihodnjih poslovnih dogodkih, ki so povezani s poslovanjem podjetij. Računovodstvo Ban vam zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti vašega poslovanja ter podatke o vašem premoženjskem in finančnem stanju.

 

Zakaj Računovodstvo Ban?

20 letna tradicija, strokovnost, ažurnost, izobraževanje in sledenje spremembam zakonodaje, redno spremljanje novosti na seminarjih in konferencah, osebni stik s strankami, celostna skrb za stranke, jasna vizija, družbena odgovornost.

 

Hiter odziv

Za uspešno in ažurno računovodstvo je pomemben hiter odziv. S tem boste pridobili vpogled v vaše tekoče stanje in se boste lažje prilagajali trenutni situaciji.

 

Kaj lahko storimo za vas?

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV).
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu).
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).


RAČUNOVODSKI SERVIS NUMERUS
P.Pukl s.p.

Zgornje Gorje 97
4247 Zgornje Gorje

Poslovni prostori: Bled, Valvasorjeva 4

Telefon: 041/755-018

E-naslov: mohoric.mojca@gmail.com

Kontaktna oseba: Mojca Mohorič

Opravljamo računovodske storitve za samostojne podjetnike, družbe, društva in poklicne športnike:

 • vodenje glavne knjige in pomožnih knjigovodskih evidenc,
 • obračun DDV-ja in izdelava z njim povezanih poročil,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,izdelave IOP in opominov, izdelavo elektronskih izvršb
 • vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom, amortizacije,
 • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov, honorarjev, avtorskih izplačil...,
 • obračun zamudnih obresti,
 • sestavo poslovnih in davčnih izkazov
 • izdelavo in upravljanje s kadrovsko dokumentacijo in kadri
 • izvajanje plačilnega prometa
 • zastopanje stranke pred državnimi institucijami
 • vodenje blagajniškega poslovanja

S poslovnim časom se prilagajamo strankam,imamo konkurenčne cene,vsako podjetje obravnavamo individualno, poslovno dokumentacijo prevzamemo tudi pri strankah. Naša velika prednost je on-line poslovanje, ki omogoča, da imajo naše stranke vsak trenutek vpogled v svoje računovodske evidence, pri vnašanju dokumentacije lahko tudi neposredno sodelujejo.

Za več informacij nas pokličite, z veseljem se bomo pogovorili z vami.

Računovodski servisi